Siekierki


Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Zaklad Oczyszczania Sciekow Poludnie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji w m.st. Warszawie.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. EC Siekierki – widok od poludnia.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. EC Siekierki – widok od poludnia.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Rzeka Wilanowka na Siekierkach.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Rzeka Wilanowka na Siekierkach.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Rzeka Wilanowka na Siekierkach.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Betoniarnia.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Betoniarnia.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Betoniarnia.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. EC Siekierki – widok od poludnia.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Rzeka Wilanowka na Siekierkach.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Rzeka Wilanowka na Siekierkach.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Rzeka Wilanowka na Siekierkach.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Rzeka Wilanowka na Siekierkach.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Zabudowania pod siegiem.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. EC Siekierki – widok od polnocy.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. EC Siekierki – widok od polnocy.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Ogrodki dzialkowe przy ul. Statkowskiego zima.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Ogrodki dzialkowe przy ul. Statkowskiego zima.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Ogrodki dzialkowe przy ul. Statkowskiego zima.
Fot. Mateusz Grochocki/East News. Warszawa, 29.1.2019. Ogrodki dzialkowe przy ul. Statkowskiego zima.